Pembangunan Modal Insan Huffaz Berkemahiran

VISI

Menjadi pemangkin kepada pembangunan huffaz yang bersifat holistik dari sudut spiritual dan kemahiran (TVET) serta bersahsiah tinggi selaras dengan pembangunan modal insan Negara

MISI

Gerakan mempromosikan program TVET serta memudahcara proses pengiktirafan dan pensijilan di kalangan institusi tahfiz dan pendidikan islam

Objektif

1.

Mempromosikan program TVET di kalangan Institusi Tahfiz Swasta

2.

Mengadakan rundingan bersama pelbagai pihak pemegang taruh (stakeholder) pembangunan modal insan

3.

Menjadi rakan kolaboratif bersama Institut Latihan Awam dan Swasta

4.

Membimbing institusi Tahfiz dalam pelaksanaan program TVET

5.

Mewujudkan program Latihan asas kepada warga pendidik dan pelajar Institusi Tahfiz

6.

Mengembangkan program TVET di kalangan Institusi Pengajian Islam

Siapa kami

Kami mempunyai pengalaman dan sedia membantu

Dato’ Ahmad Tajudin bin Jab
Pengerusi Pertubuhan Penggerak Huffaz Berkemahiran Selangor

Kami kongsikan berita pencapaian dan aktiviti terkini bersama anda

Usaha kami

Kami gembira untuk berkembang dan membantu lebih ramai hari demi hari.
0 +
Jumlah Pelajar
0 +
Rakan Stategik
0 +
Libat Urus
RM 0 +
Jumlah Sumbangan

Rakan Strategik